Digitalisera ditt dokumentflöde

Addoro är en webbaserad tjänst som gör det möjligt att utforma, hantera och leverera dina affärsdokument. Med Addoro slipper du hantera papper och gör det möjligt för dina kunder att välja hur de vill ta emot dina dokument.

En komplett lösning för alla, stora som små

Addoros ide är enkel, en molnbaserad lösning som hjälper ditt företag att kommunicera med dina kunder på det sättet dom vill.

Att tjänsten också sätter självbetjäning i centrum gör att månadskostnaden hålls nere och att företag snabbt kan anpassa sig vid förändringar i verksamheten.

Börja Nu

Hitta lösningen

Uppfinn inte hjulet igen. Vi jobbar dagligen med våra kunder för att hitta den bästa lösningen för dem.

Addoro har färdiga lösningar för olika delar i din verksamhet. Ta en titt på vad andra gör och hur vi kan hjälpa dig. Vill du spara pengar genom att gå över till en säker och kostnadseffektiv hantering av fakturor?

Lösningar

Flexibel leverans

E-faktura

Ställer dina kunder krav på dig att ditt företag skall använda e-faktura? Vill du spara pengar genom att gå över till en säker och kostnadseffektiv hantering av fakturor? Använd Addoro för att skicka e-faktura, både till privatpersoner via internetbanken och till företag via e-fakturahubbar. Standarder som vi stödjer är bl.a. Svefaktura och Finvoice.

Flexibel leverans

PEPPOL-faktura

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden. Lagkravet, i Sverige PEPPOL BIS Billing 3, att skicka och ta emot e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som har påbörjats efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar.

Addoro är en certifierad PEPPOL accesspunkt och kan således hjälpa dig som har som krav att skicka fakturor via PEPPOL näteverket. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kunder

Vi har mer än 500 kunder i många olika branscher som idag använder Addoro för att leverera sina affärsdokument. Vill du bli an av dessa?

Börja Nu

Så funkar det

Det låter som en enkel ide men med Addoro kan du förbättra och förenkla olika dokumentflöden och processer (exempelvis fakturering) på ett unikt sätt.

Addoro är en fullskalig kundkommunikationsmotor med en enkelhet och skalbarhet som bara en molntjänst kan erbjuda.

Färdiga anslutningar till de vanligaste affärssystemen

Affärssystem, HR-system, Faktureringssystem eller andra system som håller affärsinformation. Addoro använder denna information till att skapa, hantera och leverera dokument.

Anslutningar

Färdiga mallar att använda

Dina dokument är ditt företags ansikte utåt. Med Addoro kan du hålla en snygg profil på dina affärsdokument utan att användbarheten äventyras. Om en förändring behövs sköter du det helt själv.

Utforma

Trafikstatus ger dig omedelbar återkoppling

Addoro håller koll på dina utgående dokument, vare sig dom skickas via posten, email eller med e-faktura. Traffikstatus ger dig återkoppling på dokumentnivå så du kan göra de nödvändiga åtgärderna för att lösa eventuella problem. Förutom statusåterkoppling kan du också få information om fel innan dom har inträffat och på så sätt minimera störningar.

Hantera

Leverera dina dokment

Att skapa dokument är viktigt men Addoro tar också hand om leveransen. Oavsett om dokumenten behöver skickas via e-faktura, e-post eller med vanlig post sköter Addoro allt helt automatiskt. Lokala utskrifter eller leverans till elektroniska brevlådor är inte heller några problem.
Du kan också ta fram statistik för att följa leveransflöden och ta beslut hur dessa flöden kan ändras för att göra besparingar.

Leverans

Arkivera dina affärsdokument

Addoros arkiv lagrar dokument så du enkelt kan återsöka dem oavsett var du är. Du letar enkelt upp ett redan sänt dokument om du behöver skicka om det på ett annat sätt. Arkivet kan även kopplas mot olika webplaster så du kan låta kunderna själva ha åtkomst till sina dokument.

Arkiv

Addoroflödet

Översiktsbild hur flödet genom Addoro ser ut.