Så här fungerar det

Det låter som en enkel ide men med Addoro kan du förbättra och förenkla olika dokumentflöden och processer (exempelvis fakturering) på ett unikt sätt.

Addoro är en fullskalig kundkommunikationsmotor med en enkelhet och skalbarhet som bara en molntjänst kan erbjuda.

Färdiga anslutningar till de vanligaste affärssystemen

Affärssystem, HR-system, Faktureringssystem eller andra system som håller affärsinformation. Addoro använder denna information till att skapa, hantera och leverera dokument.

Anslutningar

Färdiga mallar att använda

Dina dokument är ditt företags ansikte utåt. Med Addoro kan du hålla en snygg profil på dina affärsdokument utan att användbarheten äventyras. Om en förändring behövs sköter du det helt själv.

Utforma

Trafikstatus ger dig omedelbar återkoppling

Addoro håller koll på dina utgående dokument, vare sig dom skickas via posten, email eller med e-faktura. Traffikstatus ger dig återkoppling på dokumentnivå så du kan göra de nödvändiga åtgärderna för att lösa eventuella problem. Förutom statusåterkoppling kan du också få information om fel innan dom har inträffat och på så sätt minimera störningar.

Hantera

Leverera dina dokment

Att skapa dokument är viktigt men Addoro tar också hand om leveransen. Oavsett om dokumenten behöver skickas via e-faktura, e-post eller med vanlig post sköter Addoro allt helt automatiskt. Lokala utskrifter eller leverans till elektroniska brevlådor är inte heller några problem.
Du kan också ta fram statistik för att följa leveransflöden och ta beslut hur dessa flöden kan ändras för att göra besparingar.

Leverans

Arkivera dina affärsdokument

Addoros arkiv lagrar dokument så du enkelt kan återsöka dem oavsett var du är. Du letar enkelt upp ett redan sänt dokument om du behöver skicka om det på ett annat sätt. Arkivet kan även kopplas mot olika webplaster så du kan låta kunderna själva ha åtkomst till sina dokument.

Arkiv