Skicka iväg dina dokument med en knapptryckning

Att skapa dokument är viktigt, men Addoro hjälper dig även med leveransen av dokumenten. Addoro jobbar med att kunna erbjuda de kanaler som dina kunder kräver, oavsett om det är e-faktura, e-post, elektronisk brevlåda (Kivra), extern print eller lokal utskrift.

Med Addoro säkerställer du att dina dokument går iväg på ett enkelt och säkert sätt.

  • Minimera manuellt arbete av utskrift, kuvertering, frankering och hantering av utgående post genom att använda vår externa printtjänst.
  • Minska kostnader relaterade till dyr hårdvara.
  • Ta till vara på de olika leveranssätten som Addoro erbjuder utan att själv behöva upprätthålla olika kopplingar och kontakter.

Läs mer om hur Addoro fungerar

Addoro ansluter till ditt affärssystem

Addoro kopplar sig mot affärssystem, HR-system, faktureringssystem eller andra system som håller affärsinformation. Addoro använder denna information till att skapa, hantera och leverera dokument.

Utforma dina dokument som du vill

Dina dokument är företagets ansikte utåt. Med Addoro kan du enkelt utforma och skapa snygga dokument som gör kunderna nöjda.

Trafikstatus ger dig omedelbar återkoppling

Addoro håller koll på dina utgående dokument, vare sig dom skickas via posten, email eller med e-faktura. Traffikstatus ger dig återkoppling på dokumentnivå så du kan göra de nödvändiga åtgärderna för att lösa eventuella problem.

Återsök dina skickade dokument

Addoros arkiv lagrar dokument så du enkelt kan återsöka dem oavsett var du är. Du letar enkelt upp ett redan sänt dokument om du behöver skicka om det på ett annat sätt.