21grams Logo
search

ISO 27001

Addoro är certifierade enligt ISO 27001

Addoro är nu certifierade enligt ISO 27001.

Att vara certifierad innebär att vi har genomlyst hela verksamheten kring hur vi hanterar information. Vi har analyserat och identifierat eventuella risker men också vidtagit åtgärder för hur vi minimerar sannolikheten för att de ska drabba verksamheten. Slutligen gjordes en revision av en oberoende extern part som kontrollerar hela vårt arbete och att vi verkligen lever som vi sagt att vi ska.

ISO 27001 är en internationell standard för certifiering av bolagets informationssäkerhet.

Certifikatet utfärdades den 2024-05-19 och följs upp årligen av extern oberoende part med kontroller av att standarden efterlevs. 

 

Tre goda skäl till att Addoro är certifierade enligt  ISO 27001:

Nöjda kunder. Du får en leverantör som uppfyller alla säkerhetskrav.

Effektivt arbetssätt. Certifieringen är ett kvitto på att Addoro har effektiva och genomarbetade rutiner.

Ökad konkurrenskraft. Addoro är ett bolag som sätter säkerheten högt för att våra kunder ska känna sig trygga.

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i dina uppgifter här och vi kontaktar dig.