Addoros mallar ger dig en bra start till ett snyggt dokument

Dina dokument är företagets ansikte utåt. Med Addoro kan du enkelt utforma och skapa snygga dokument som gör kunderna nöjda.

Addoro ger dig möjlighet att skapa dokument som möter både företagets såväl som kundernas behov.

  • Skapa dokument som adderar värde i din kundkommunikation.
  • Använd mallar för att förenkla ditt arbetet.
  • Utforma dokument som uppfyller företagsprofilen och varumärken.
  • Olika kundsegment kan få ha olika utseende.
  • Uppfyll standarder och legala krav.
  • Gör förändringar, om det behövs, när det behövs.

Vi ger dig en bra startpunkt med färdiga mallar att starta från. Du gör förändringar ”live” och ser exakt det som kunden kommer att få. Förändringar du gör läggs in i dokumenten och gäller samtliga dokument i gruppen du jobbar med. Vi sparar automatiskt det du gör och om du ångrar dig kan du gå tillbaka till den föregående versionen av dokumentet.

Läs mer om hur Addoro fungerar

Addoro ansluter till ditt affärssystem

Addoro kopplar sig mot affärssystem, HR-system, faktureringssystem eller andra system som håller affärsinformation. Addoro använder denna information till att skapa, hantera och leverera dokument.

Trafikstatus ger dig omedelbar återkoppling

Addoro håller koll på dina utgående dokument, vare sig dom skickas via posten, email eller med e-faktura. Traffikstatus ger dig återkoppling på dokumentnivå så du kan göra de nödvändiga åtgärderna för att lösa eventuella problem.

Leverera dina dokument

Oavsett om dokumenten behöver skickas via e-faktura, e-post eller med vanlig post sköter Addoro allt helt automatiskt. Lokala utskrifter eller leverans till elektroniska brevlådor är inte heller några problem.

Återsök dina skickade dokument

Addoros arkiv lagrar dokument så du enkelt kan återsöka dem oavsett var du är. Du letar enkelt upp ett redan sänt dokument om du behöver skicka om det på ett annat sätt.