Trafikstatus ger dig omedelbar återkoppling

Addoro håller koll på dina utgående dokument, vare sig dom skickas via posten, email eller med e-faktura. Traffikstatus ger dig återkoppling på dokumentnivå så du kan göra de nödvändiga åtgärderna för att lösa eventuella problem.

Addoro uppmärksammar dig när något behöver åtgärdas

Addoro håller dig underrättad om något inte är som det skall. Via notifieringar av olika händelser kan du själv ställa in hur du vill bli underrättad.
Inte nog med att felaktigheter rapporteras du kan också få notifieringar om dokumenten inte uppfyller alla krav före leverans. I och med detta kan du rätta felet och undvika fördyrande omsändningar.

Läs mer om hur Addoro fungerar

Addoro ansluter till ditt affärssystem

Addoro kopplar sig mot affärssystem, HR-system, faktureringssystem eller andra system som håller affärsinformation. Addoro använder denna information till att skapa, hantera och leverera dokument.

Utforma dina dokument som du vill

Dina dokument är företagets ansikte utåt. Med Addoro kan du enkelt utforma och skapa snygga dokument som gör kunderna nöjda.

Leverera dina dokument

Oavsett om dokumenten behöver skickas via e-faktura, e-post eller med vanlig post sköter Addoro allt helt automatiskt. Lokala utskrifter eller leverans till elektroniska brevlådor är inte heller några problem.

Återsök dina skickade dokument

Addoros arkiv lagrar dokument så du enkelt kan återsöka dem oavsett var du är. Du letar enkelt upp ett redan sänt dokument om du behöver skicka om det på ett annat sätt.