21grams Logo
search

Lathund Hantera

Översikt

Det första du ser i Hanteravyn är en tidslinje för inkommande utskrifter, varje bubbla som kommer in från höger representerar en utskrift. Under bubblan finns information om datum och klockslag då utskriften kom in till Addoro dessutom finns information om hur många dokument som utskriften innehåller inom parentes. När en utskrift står i läge ”Active” har man möjlighet att göra grundinställningar för tjänsten. De inställningar som man kan göra gäller tre huvudområden: ”Layout” ”Distribution” och ”Bilagor”.

Ladda upp en utskrift till Addoro

För att ladda upp en utskrift till Addoro första gången klickar man på ”Ladda upp fil” som finns längst upp till höger i Hanteravyn, denna utskrift används som exempelfil för att göra grundinställningarna, man kan då välja en utskriftsfil från någon av de kataloger som finns på den lokala datorn eller någon nätverksenhet. Efter att man valt en utskriftsfil så kommer denna att komma in via tidslinjen och stanna i läge ”Active” under förutsättning att funktionen ”Always review documents and send manually” har en bock i rutan. Om denna funktion inte är förbockad kommer filen direkt att processas av Addoro utan möjlighet till inställningar. När alla inställningar är klara och testade vill man kanske att Addoro i fortsättningen skall processa filen automatiskt, då tar man helt enkelt bort bocken i rutan.
Alternativ till den manuella processen som beskrivits ovan finns en färdig koppling från kundens system till Addoro i detta fall kommer printfilen direkt in till Addoro så snart man tryckt på printknappen i det egna systemet och man behöver då inte använda ”Upload batch”

Layout

När det finns en utskriftsfil i i läge ”Active” så finns nu möjlighet att göra grundinställningar i Addoro.

Genom att välja fliken ”Layout” kommer du att kunna välja en grundmall samt anpassa denna för ditt företag och din verksamhet. För att hantera layouter i Addoro klickar man på knappen ”Ändra Grupp”

Man kommer då direkt till en grundmall.

Välja en ny grundmall

Om man vill se och välja en annan grundmall klickar man på ”Välj mall” man får då upp flera mallar som man kan välja mellan. Välj den mall som bäst passar för ändamålet helt enkelt genom att klicka på den.

Lägga till / byta logotype

När man valt den grundmall som passar bäst kan man börja anpassa denna för sin verksamhet. För att lägga till en logotype måste man först markera platsen för logotype på mallen genom att klicka på rutan med pekaren. Ett verktygsfält för logotyper öppnas nu på den högra sidan av vyn. Klicka på ”Ladda upp” för att ladda upp en logotyp i något bildformat från en lokal dator eller tillgänglig nätverksenhet. Välj logo genom att marker denna när den syns i verktygsfältet. För att spara klicka på ”Klar” överst längst upp till vänster, för att ångra klicka på röda krysset längst upp till höger.

Ändra / flytta / gömma objekt i mallen
När man för muspekaren över samt klickar på ett fält eller objekt så får man upp en verktygslåda på höger sida som visar vilka möjligheter man har för just detta fält eller objekt. Man kan t ex ändra innehåll i ett fält, byta stilsort till fet, lutande eller understruket man kan flytta ett fält samt gömma det helt. Vissa fält tillåter att du lägger in en bild av något slag. När man är klar kan man spara ändringarna genom att klicka på ”Klar” överst längst upp till vänster, för att ångra klicka på röda krysset längst upp till höger.

Distribution

Välj fliken ”Distribution” för att välja sätt att skicka dokumentet på, klicka på ”Ändra Grupp” för att se vilka valmöjligheter som finns.

Print & Post

Som grundinställning skickas dokumentet med Print och Post, om detta distributionssätt önskas se till att inställningarna överensstämmer med det sätt ni vill skicka breven på t ex A eller B post, färg eller svart/vit, tvåsidig utskrift eller enkelsidig. Om man vill ha samkuvertering för flera dokument som skall till samma mottagare så kan man spara porto. Om man istället vill skriva ut på en lokal skrivare så kan man välja detta distributionssätt.

Lokal utskrift

Utskrift från Addoro kan ske till en lokal skrivare som finns i listan i Addoro, välj helt enkelt den skrivare som du vill kunna skriva ut på i listan. Detta förutsätter att skrivarna finns uppsatta och definierade i Addoro. Om man istället vill skicka dokumenten som PDF filer med e-post kan man välja detta distributionssätt.

E-Post med PDF

Dokumenten skickas som en PDF fil bilagd i ett e-postmeddelande. I vyn kan man definiera från vilka fält som e-postadresser skall hämtas samt annan information som man vill skall stå i meddelandet. För att bifoga PDF dokumentet måste ”Attached document” vara förbockat.
Om man har dokument som man inte vill distribuera men fortfarande arkivera så väljer man ”No distribution”

Ingen distribution

Dokument som man av någon anledning inte vill distribuera men fortfarande arkivera väljer man ”No distribution” för. Dessa dokument kommer inte att distribueras på något sätt endast arkiveras i Addoros arkiv.

Bilagor

I Addoro finns möjlighet att skicka med bilagor i PDF format. Dessa bilagor kan användas för samtliga distributionskanaler inklusive e-faktura. Under fliken ”Bilagor” klicka på ”Ändra Grupp”

Man kommer då till en vy där man kan klicka på ”Add attachment” och man får då upp ett verktygsfält på höger sida. Genom att klicka på ”Ladda upp” kan man välja en PDF fil som ligger på en lokal dator eller nätverksenhet. Spara genom att klicka på ”Done” längst upp till vänster eller ångra genom att trycka på det röda krysset längst upp till höger.

Skicka iväg

När samtliga inställningar är klara är det dags att skicka iväg dokumenten enligt de uppsatta inställningarna. Klicka på ”Skicka” och därefter på ”Bekräfta” för att processa och skicka iväg dokumenten. Allt som går igenom Addoro sparas i arkivet.
Om man vill ta bort en fil som man inte vill skall skickas iväg eller arkiveras så klickar man på denna symbol bredvid ”Send” knappen.