21grams Logo
search

Navigera

Navigera

När du väl är inne i systemet hittar du en eller fler a flikar längst upp på sidan. Antalet flikar beror på vilken typ av användare du är och vilka rättigheter du har.

Vissa av menyerna har flera val kopplade till sig, detta indikeras med en triangel till höger om menyvalet. När du klickar på menyvalet presenteras de underliggande valen i en rullgardinsmeny (se exempel nedan).

En del moduler/flikar har egna flikar eller funktioner och dessa presenteras till vänster inne i gränssnittet.

Till höger i gränssnittet presenteras sedan information och inmatningsformulär beroende på modul/funktion/val.

Exempel på olika typer av knappar som du hittar inne i modulerna är följande.

  1. Ny post-knapp utan/med (flervalsmeny)
  2. Funktionsknapp
  3. Aktivitetsknapp
  4. Uppladdningsknapp

En del gränssnitt har skjutbara paneler som även kan minimeras/återställas genom att trycka på eller justeras med. I moduler med sökfunktion finns bl.a. inmatningsfält för sökkriteria och datumval. För att rensa fälten trycker du på “X” till höger i fälten.

Sökfunktionen kan även innehålla utökad sökning som öppnar upp en panel nedanför sökfältet och en filterfunktion.