21grams Logo
search

Lathund Skickat

Logga in

Du kan antingen gå till http://www.addoro.com och leta upp “Login” överst på sidan. Klicka på denna länk för att logga in.

Du kan också gå direkt till (spara gärna som en genväg) https://live.addoro.com/
Här matar du in dina användaruppgifter och passord.

Navigera

När du väl är inne i systemet hittar du en eller fler a flikar längst upp på sidan. Antalet flikar beror på vilken typ av användare du är och vilka rättigheter du har.

Längst upp till höger på sidan hittar du också

  • ”Feedback”, skicka frågor till Addoro
  • ”Ditt Namn” användarinformation, här byter du t.ex passord
  •  ”Företagsnamn” om du har rättighet ser du denna och kan ändra företagsinfo såsom kontaktperson, adress.
  • ”Logout” logga ut ur systemet

Sök

För att komma till nya sökfunktionen väljer du fliken ”Skickat”

Enkel sökning
När du valt ”Skickat” fliken kommer du att se följande. Detta är det enkla sökfönstret med enbart en ruta att mata in saker i.
Du skriver helt enkelt in det du letar efter och kommer att bli presenterad med en resultatlista. Om du vill söka på flera olika saker radar du upp dessa efter varandra.
Du kan använda ”*” (wildcard) om du vill söka över en större mängd av dokument.

Sökexempel
1. Märta Berglund
2. Brf Linjalen
3. Brf Linjalen 2012-09-06
4. Brf Linj* Märta
5. Brf Tallen Kabel TV

Avancerad sökning
Till höger om sökfältet finns ”Avancerad sök”, visas genom att trycka på ”+”, som gör det möjligt att söka på ett alternativt sätt och skapa/spara färdiga sökningar.
Här skapar du din sökning med hjälp av ett antal fördefinierade fält och kan inte söka fritt. Du väljer sökfält i listan ”Document data”, skriver in det du letar efter. Vill du ha flera sökfält väljer du ”Select field” och får på det sättet flera fält att söka i. När du är klar trycker du på ”Sök” för att köra sökningen.
Denna sökning kan sparas genom att namnge den och trycka på ”Spara”.

OBSERVERA !! För att växla tillbaka till den enkla sökningen trycker du på ”-” vid sidan av ”Sök”.

Granska

När sökningen är klar kommer användaren att presenteras med en lista på sökresultatet. Denna lista innehåller de första dokumenten i sökningen men kommer att utökas efter hand som användaren går igenom listan.
Längst upp presenteras totalt hur många dokument som sökningen hittade.

För att granska ett av dokumenten i listan flyttar du pekaren till den raden (som då gråmarkeras) och klickar på denna.

Välj och öppna
När användaren har klickat på ett dokument presenteras det på skärmen, se nedan.

I detta granskningsläge kan man till vänster se dokumentets olika sidor och till höger den valda sidan. Användaren kan rulla upp och ner för att titta på de olika sidorna eller klicka på sidan till vänster för att komma dit. Längst ner på sidan finns även en ”Zoom” funktion för att granska dokumentet närmare.

Överst på sidan finns två navigationspilar för att kunna gå igenom sökresultatet, dokument för dokument.

Längst ner på sidan finns en knapp (”Download PDF”) för att ladda ner en kopia av dokumentet i PDF format.

Du stänger granskningsfönstret genom att trycka på den röda knappen uppe till höger.

OBSERVERA !! Denna knapp finns inne i web-läsaren, alldeles ovanför dokumentet. Trycker du på web-läsarens ”röda kryss” stängs hela web-läsaren och du måste logga in igen.

Sortera / Ladda ner
När användaren klickar på kolumnrubriken kan sökresultaten sorteras i fallande eller stigande ordning.

I listan finns också alternativet att välja en eller flera dokument och ladda ner dessa till den lokala datorn som en PDF fil. För att åstadkomma detta väljer man vilka dokument som skall laddas ner och trycker på ”Ladda ner” knappen som finns uppe till höger.

Denna PDF-fil innehåller nu alla de valda avierna och kan skickas via epost eller öppnas och skrivas ut lokalt.

Skicka om
Du kan också välja en eller flera avier i listan för att skicka om via någon av de tillgängliga distributionsmetoderna. Markera dokumenten i listan och klicka på ”Skicka om” knappen.