21grams Logo
search

Send mode

Send mode

Med “Send mode” styr du hur dokumenten som laddas in i Addoro skall hanteras. I dagsläget finns tre olika sätt hur dokumenten kan hanteras.

  1. Granskning
  2. Automatik
  3. Tidsstyrning

Hur dokumenten skall hanteras bestäms av den valda distributionsgruppen som hittas under Hantera/Distribution.

(Bild)

För att ändra “Send mode” öppnar du distributionsgruppen genom att trycka på “Ändra Grupp”. Överst i gränssnittet som öppnas upp hittar du inställningarna för “Send Mode”.

Inställningen för “Send mode” på distributionsgruppen visas längst till höger på raden.

(Bild)

Granskning
När en distributionsgrupp skapas första gången är alltid “Granska dokumenten och skicka manuellt” förvalt. Detta innebär att inkommande dokument kommer att stoppas och sättas i vänteläge. Dokument som hamnar i vänteläge måste aktivt skickas iväg av en användare från Granska eller Hantera. En användare kan få notifieringar om att dokument finns att granska, se referensdelen “Notifieringar” för mer information.

Automatik
Valet “Skicka automatiskt” innebär att dokumenten i denna grupp kommer att hanteras och processas omedelbart förutsatt att validering av de enskilda dokumenten inte har misslyckats.
De dokumenten som inte valideras kommer att ligga kvar i vänteläge för vidare hantering.

Mer info angående dokumentvalidering finns i referensdelen “Validering”.

(Bild)

Tidsstyrning
Om du väljer “Skicka varje dag” kommer en rullgardinsmeny att visas till höger om valet. Här väljer du vilken tid på dygnet som dokumenten skall skickas iväg.
På samma sätt som validering av dokument för den automatiska hanteringen sker validering av den tidsstyrda gruppen och icke-validerade dokument ligger kvar i vänteläge.

(Bild)

Övrigt
Om så behövs går det att stoppa all automatik och schmealäggning. Detta görs i fliken Hantera genom att bocka i valet “Granska alltid dokumenten och skicka manuellt”. Valet innebär att inga dokument kommer att skickas utan att det görs av en användare och alla “Send mode” inställningar ignoreras.

Dokument som laddas in i tjänsten under tiden som valet är aktivt kommer att ligger kvar i vänteläge även om valet kryssas ur. Var noga med att se till att eventuella dokument som har hamnat i vänteläge under tiden som “Granska alltid dokumenten och skicka manuellt” varit aktivt hanteras.

(Bild)