21grams Logo
search

Lägga till bilaga

Lägg till bilaga

Bilagor är olika typer av extra dokument eller sidor som behöver läggas till i en försändelse. Bilagor kan användas oavsett vald distributionskanal.
Gå till Hantera

Välj en aktiv körningsfil.

Välj fliken Bilagor

Hitta eller skapa bilagegrupp. Klicka “Ändra Grupp”

Klicka “Lägg till bilaga”

Välj en bilaga ur listan eller ladda upp en ny.

När uppladdningen är klar visas vald PDF i dialogen.

Klicka på “Använd” på den PDF du vill använda som bilaga. När du är klar klickar du på “Klar” i övre vänstra hörnet. Vill du avbryta och ignorera dina senaste  ändringar klickar du på det röda krysset i övre högra hörnet.